Bơm lưu lượng có công tắc hơi LSPA 600 / LSPA 800 / LSPA 1100

Mã Sản Phẩm: LSPA 600 / LSPA 800 / LSPA 1100
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật

PUMP TYE

RATED POWER

INLET/OUTLET

MAX.FLOW

(m/h)

MAX.HEAD

(m)

PACKING DIMENSION

(mm)

QUANTITY

(PSC 20’TEU)

LSPA 600

600

40/40

16

10

343 X 182 X 187

2442

LSPA 800

800

40/40

15

10

343 X 162 X 187

2442

LSPA 1100

1100

40/40

17

11

343 X 162 192

2442