Sản phẩm

Giá: Liên hệ
STT MODEL KW HP V/HZ H(m) Qm3/h
I. Bơm cây SHENNENG : Loại 3 INCH (Cánh PPO - Cấp cách điện IC-F)
1 3SHM2.5/20 0.75 1HP 220V 85 - 37 0.3 - 3.3
2 3SHM2.5/28 1.1 1.5HP 220V 120 - 42 0.6 - 3.6
3 3SHM2.5/36 1.5 2HP 220V 154 - 54 0.6 - 3.6
II. Bơm cây SHENNENG : Loại 4 INCH (Đầu bịt đồng, cánh PPO - Cấp cách điện IC-F)
4 4SHM4/9 0.75 1HP 220V 63 - 16 0.6 - 6
5 4SHM6/9 (6/10) 1.1 1.5HP 220V 63 - 20 1.2 - 8.4
6 4SHM6/12 (6/14) 1.5 2HP 220V 85 - 26 1.2 - 8.4
7 4SHM8/12 1.5 2HP 220V 60 - 25 1.2 - 10.8
8 4SHM10/9 (10/10) 1.5 2HP 220V 56 - 19 1.8 - 14.4
9 4SHM8/16 (8/17) 2.2 3HP 220V 96 - 40 1.2 - 10.8
10 4SHM12/12 2.2 3HP 220V 72 - 27 1.8 - 14.4
11 4SH6/12 (6/14) 1.5 2HP 380V 85 - 26 1.2 - 8.4
12 4SH8/12 1.5 2HP 380V 60 - 25 1.2 - 10.8
13 4SH10/9 (10/10) 1.5 2HP 380V 56 - 19 1.8 - 14.4
14 4SH8/16 (8/17) 2.2 3HP 380V 96 - 40 1.2 - 10.8
15 4SH12/12 2.2 3HP 380V 72 - 27 1.8 - 14.4
16 4SH12/19 (12/20) 4 5.5HP 380V 114 - 44 1.8 - 14.4
17 4SH16/16 4 5.5HP 380V 86 - 19 3.0 - 21
18 4SH12/26 5.5 7.5HP 380V 138 - 53 1.8 - 14.4
19 4SH16/20 5.5 7.5HP 380V 115 - 25 3.0 - 21
III. Bơm cây SHENNENG : Loại 4 INCH - (Đầu bịt và ốp cánh INOX 304 SS - Cách điện IC- F)
20 4STM4/9 0.75 1HP 220V 56 - 23 1.2 - 6
21 4STM6/10 1.1 1.5HP 220V 58 - 25 1.2 - 8.4
22 4STM6/14 1.5 2HP 220V 81 - 12 1.2 - 9.6
23 4STM8/8 1.5 2HP 220V 45 - 18 2.4 - 12
24 4STM10/10 1.5 2HP 220V 53 - 9 1.8 - 14.4
25 4STM8/13 2.2 3HP 220V 74 - 30 2.4 - 12
26 4STM10/14 2.2 3HP 220V 74 - 12 1.8 - 14.4
27 4STM12/10 2.2 3HP 220V 59 - 9 1.8 - 16.2
28 4ST6/14 1.5 2HP 380V 81 - 12 1.2 - 9.6
29 4ST8/8 1.5 2HP 380V 45 - 18 2.4 - 12
30 4ST10/10 1.5 2HP 380V 53 - 9 1.8 - 14.4
31 4ST8/13 2.2 3HP 380V 74 - 30 2.4 - 12
32 4ST10/14 2.2 3HP 380V 74 - 12 1.8 - 14.4
33 4ST12/12 2.2 3HP 380V 59 - 9 1.8 - 16.2
34 4ST10/24 4 5.5HP 380V 127 - 21 1.8 - 14.4
35 4ST12/20 4 5.5HP 380V 112 - 12 1.8 - 16.2
36 4ST10/32 5.5 7.5HP 380V 169 - 28 1.8 - 14.4
37 4ST12/26 5.5 7.5HP 380V 153 - 23 1.8 - 16.2

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XKSm126

0.125

0.17

1” X 1”

40

32

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XKSm130

0.125

0.17

1” X 1”

40

32

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XKSm60-1

0.37

0.5

1” X 1”

40

40

9

XKSm80-1

0.75

1.0

1” X 1”

60

70

9

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XQm80

0.75

1.0

1” X 1”

60

70

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XKm60-1

0.37

0.5

1” X 1”

40

40

8

XKm80-1

0.75

1.0

1” X 1”

60

70

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XCm130

0.37

0.5

1” X 1”

90

23

8

XCm158

0.75

1.0

1” X 1”

110

36

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

2CXm25/140M

2.2

3.0

11/2” X 1”

200

68

8

2CXm25/160B

3.0

4.0

11/2” X 11/4”

250

70

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

2CXm25/160A

2.2

3.0

11/2” X 1”

200

68

8

2CXm32/200C

3.0

4.0

11/2” X 11/4”

250

70

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

4CXm100S

0.75

1.0

1” X 1”

100

45

8

5CXm100S

0.9

1.25

1” X 1”

100

55

8

Giá: Liên hệ

PUMP TYE

RATED POWER

INLET/OUTLET

MAX.FLOW

(m/h)

MAX.HEAD

(m)

PACKING DIMENSION

(mm)

QUANTITY

(PSC 20’TEU)

LSPA 600

600

40/40

16

10

343 X 182 X 187

2442

LSPA 800

800

40/40

15

10

343 X 162 X 187

2442

LSPA 1100

1100

40/40

17

11

343 X 162 192

2442

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XJWm/1C-E

0.37

0.5

1” X 1”

60

35

9

XJWm/1B-E

0.5

0.7

1” X 1”

60

41

9

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XJWm/10M

0.75

1.0

1” X 1”

90

46

9

XJWm/15M

1.1

1.5

1” X 1”

90

55

9

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XJWm/3L

1.1

1.5

11/4” X 1”

180

42

9

XJWm/3BL

1.5

2.0

11/4” X 1”

180

51

9

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XDPm370A/1

0.75

1.0

11/4” X 1”

28

80

40

XDPm505A/1

1.1

1.5

11/4” X 1”

30

100

50

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XGm/1B

0.6

0.8

11/2” X 11/2”

275

16

7

XGm/1A

0.75

1.0

11/2” X 11/2”

275

20

7

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XHm/5C

0.6

0.8

2” X 2”

500

12.5

8

XHm/5B

0.75

1.0

2” X 2”

650

13.7

8

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XHm/5BM

1.1

1.5

2” X 2”

600

20.2

8

XHm/5AM

1.5

2.0

2” X 2”

600

22.5

8

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XSM 60

1.1

1.5

2” X 2”

450

25

8

XSM 70

1.5

2

2” X 2”

450

30

8

XSM 80

2.2

3.0

2” X 2”

500

34

8

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XHm/6B

1.5

2.0

3” X 3”

1100

14.7

8

XHm/6A

2.2

3.0

3” X 3”

1100

18.5

8

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XHm/6BR

1.5

2.0

4” X 4”

1200

14.7

8

XHm/6AR

2.2

3.0

4” X 4”

1300

18.5

8

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XH/7AR

4

5.5

4” X 4”

2200

18.8

8

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XHSm1500

1.1

1.5

2” X 2”

400

16

9

XHSm2000

1.5

2.0

2” X 2”

400

20

9

Giá: Liên hệ

 

Model

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

XKP1100

1.1

1.5

50/50

367

11

3

XKP1600

1.5

2.0

50/50

434

15

3

Giá: Liên hệ

Model

Supply Power

Power

Max. Head

Max. Flow

Max. Dia. Of Particle

Outlet

Cable

XKS-250P

220-240V/50Hz

250W

7m

8m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-350P

220-240V/50Hz

350W

8m

8m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-400P

220-240V/50Hz

400W

8m

9m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-500P

220-240V/50Hz

500W

19m

12m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-750P

220-240V/50Hz

750W

9m

14m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

Giá: Liên hệ

 

Tên Model

Công suấtt

Đin áp

Họng hút và Xả

Ct áp

Lưu lượng

KW

220V-380V

Phi

H(m)

Q (L/phút)

XSTM 32/160C

1.5 KW

220V

60 - 42

25

350

XSTM 32/160C

1.5 KW

380V

61 - 42

25

350

XSTM 32/160B

2.2KW

220V-380V

60 - 42

31

400

XSTM 32/160A

3KW

220V

59 - 42

38

450

XST 32/160A

3KW

380V

60 - 42

38

450

Giá: Liên hệ

Model

Supply Power

Power

Max. Head

Max. Flow

Max. Dia. Of Particle

Outlet

Cable

XKS-400PW

220-240V/50Hz

400W

6m

9m³/h

35mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-550PW

220-240V/50Hz

550W

6m

12m³/h

35mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-750PW

220-240V/50Hz

750W

8m

13.5m³/h

35mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-1000PW

220-240V/50Hz

1000W

10m

143m³/h

35mm

25/32mm

H07RN-F 10m

Giá: Liên hệ

Model

Supply Power

Power

Max. Head

Max. Flow

Max. Dia. Of Particle

Outlet

Cable

XKS-250S

220-240V/50Hz

250W

6m

7m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-350S

220-240V/50Hz

350W

6m

8m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-400S

220-240V/50Hz

400W

8m

9m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-500S

220-240V/50Hz

500W

17.5m

10m³/h

5mm

25/32mm

H07RN-F 10m

XKS-750S

220-240V/50Hz

750W

9m

11.5³/h

5mm

25/32mm

H07RN-F 10m

XKS-1000S

220-240V/50Hz

1000W

11.5m

13m³/h

5mm

25/32mm

H07RN-F 10m

Giá: Liên hệ

Model

Supply Power

Power

Max. Head

Max. Flow

Max. Dia. Of Particle

Outlet

Cable

XKS-400SW

220-240V/50Hz

400W

6m

9m³/h

35mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-550SW

220-240V/50Hz

550W

6m

10m³/h

35mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-750SW

220-240V/50Hz

750W

8m

14m³/h

35mm

25/32mm

H07RN-F 10m

XKS-1000SW

220-240V/50Hz

1000W

1.1m

14.5m³/h

35mm

25/32mm

H07RN-F 10m

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CDXM70/07

0.55

0.75

11/4” X 1”

148

24

8

CDXM90/10

0.75

1.0

11/4” X 1”

180

26

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CDXM120/15

1.5

1.5

11/4” X 1”

184

30

8

CDXM120/20

1.5

2

11/2” X 11/4”

170

38

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

JEM5

0.37

0.5

1” X 1”

50

36

8

JEM075

0.55

0.75

1” X 1”

65

36

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

JEM100

0.75

1.0

1” X 1”

62

46

8

JEM150

1.1

1.5

1” X 1”

80

51

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

DWO037

0.37

0.5

11/4” X 11/4”

100

12

8

DWO150

1.1

1.5

2” X 2”

420

15

8

DWO200

1.5

2.0

2” X 2”

500

15

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

DWO300

2.2

3.0

21/2” X 2”

650

18

8

DWO300

3.0

4.0

11/2” X 2”

700

21

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CM2-60

0.75

1

1” X 1”

59

58

8

CM4-40

1.1

1.5

11/4” X 1”

134

58

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CM8-25

1.5

2.0

11/2” X 11/2”

166

45

8

CM8-40

2.2

3.0

11/2” X 11/2”

166

75

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CM16-30

2.2

3.0

2” X 2”

450

41

8

CM16-40

3.0

4.0

2” X 2”

450

50

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CMF2-60

0.75

1

1” X 1”

59

57

8

CMF4-60

1.1

1.5

11/4” X 11/4”

116

58

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

BM2-9*6

1.0

1.4

1” X 1”

71

72

8

BM4-9*6

1.5

2

1” X 1”

110

78

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

BM6-8.5*4T

1.5

2

11/4” X 11/4”

133

50

8

BM6-8.5*6T

2.2

3

11/4” X 11/4”

150

80

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

FCP601

0.37

0.5

1” X 1”

88

35

8

FCP802

0.75

1.0

1” X 1”

90

42

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

TDA50

0.37

0.5

2” X 2”

200

9

8

TDA100

0.75

1

2” X 2”

360

10

8

TDA150

1.1

1.1

2” X 2”

400

14

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

WP200i

1.5

2.0

2” X 2”

625

14

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

ACMF2-60

0.75

1

1” X 1”

59

57

8

ACMF4-60

1.1

1.5

1” X 1”

116

58

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

ABJ037

0.37

0.5

1” X 1”

50

36

8

ABJ037

0.55

0.75

1” X 1”

65

38

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CM100

0.75

1.0

1” X 1”

103

34

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CPW180

1.1

1.5

1” X 1”

108

40

8

CPW200

1.5

2.0

1” X 1”

117

46

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CAM100

0.75

1.0

1” X 1”

60

48

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

MB150

1.1

1.5

11/2” X 11/4”

163

42

8

MB200

1.5

2.0

11/2” X 11/4”

171

46

8