Bơm thả chìm XKS-400P / XKS-750P

Mã Sản Phẩm: XKS-400P / XKS-750P
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật

Model

Supply Power

Power

Max. Head

Max. Flow

Max. Dia. Of Particle

Outlet

Cable

XKS-250P

220-240V/50Hz

250W

7m

8m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-350P

220-240V/50Hz

350W

8m

8m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-400P

220-240V/50Hz

400W

8m

9m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-500P

220-240V/50Hz

500W

19m

12m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-750P

220-240V/50Hz

750W

9m

14m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m