Bơm thả chìm XKS-400S / XKS-750S

Mã Sản Phẩm: XKS-400S / XKS-750S
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật

Model

Supply Power

Power

Max. Head

Max. Flow

Max. Dia. Of Particle

Outlet

Cable

XKS-250S

220-240V/50Hz

250W

6m

7m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-350S

220-240V/50Hz

350W

6m

8m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-400S

220-240V/50Hz

400W

8m

9m³/h

5mm

25/32mm

H05RN-F 10m

XKS-500S

220-240V/50Hz

500W

17.5m

10m³/h

5mm

25/32mm

H07RN-F 10m

XKS-750S

220-240V/50Hz

750W

9m

11.5³/h

5mm

25/32mm

H07RN-F 10m

XKS-1000S

220-240V/50Hz

1000W

11.5m

13m³/h

5mm

25/32mm

H07RN-F 10m